Pædagogisk - Psykologisk Rådgivning (PPR)
 
PPR er et tilbud til børn og unge i alderen 0 – 18 år samt deres familier og netværk.
 
PPR’s formål er - ud fra et helhedssyn og i nært samarbejde med forældrene og evt. andre sagkyndige - at medvirke til, at børn og unge får den bedst mulige udvikling og trivsel.
 
En grundtanke er, at der som regel er flere årsager til, at et barn ikke trives. Symptom(er) herpå kan være, at barnet eller den unge har vanskeligheder på forskellige områder af f.eks. sproglig - indlæringsmæssig - social og følelsesmæssig karakter.
 
Ved PPR er ansat tale-hørelærere, psykologer og læsekonsulenter, som regelmæssigt kommer i kommunernes daginstitutioner og skoler.
 
Forældre, der har spørgsmål vedrørende deres børns udvikling og trivsel, kan henvende sig til daginstitutionen eller skolen, hvorfra der kan formidles kontakt til PPR. Forældre og unge kan også henvende sig direkte i PPR's Åbne Rådgivning, der modtager telefonopkald på 8794 7337. Alle telefonsamtaler skal gennem sekretariatet Loni Franck.
 
 
  
Åbningstider for åben rådgivning i PPR:
 
Tirsdag 8.15 - 10.00
Onsdag 14.00 - 15.00
 
I akutte situationer rettes henvendelse til børnesocialrådgiverne i Børn og Unge.
 
Henvendelse til:
 
Pædagogisk - Psykologisk Rådgivning
Søndergave 27
8464 Galten 
 
Tlf: 8794 7337