Forældresamarbejde i Fritidsklubben
 
I Fritidsklubben foregår meget af det daglige forældresamarbejde skriftligt, via ForældreIntra. Vi tilbyder samtaler i det omfang forældre eller personale ser et behov for det.
 
Overgangssamtale fra børnehaven 
Sidst på foråret er der forældresamtale med deltagelse af børnehaveklasselærer og fritidsklub. Her giver forældrene og primærpædagogen et billede af barnet med henblik på overgangen til skole og fritidsklub.
 
Forældremøder og samtaler på skolen
Fritidsdklubbens personale prioriterer at kunne deltage i forældresamtaler og møder på skolen i tæt samarbejde med lærergruppen og øvrige samarbejdspartnere.  
 
Forældredeltagelse i arrangementer
Både til Børnehusets fælles arrangmenter, og til særlige arrangementer i fritidsklubben såsom arbejdsdage, fællesspisning eller børneforestillinger, håber vi meget at forældregruppen  vil  benytte lejligheden til at mødes med børn og personale, og til at opleve det sted hvor børnene færdes til daglig.