Storbørns-gruppen
 
I februar begynder de kommende skolebørn fra de to familiegrupper, at samles nogle gange om ugen. Planlægning og aktiviteter tager afsæt i den konkrete børnegruppe.
Fra starten af maj tager gruppen for alvor form, med særskilte ture og arrangementer, hvor også kommende
0. klassebørn fra andre børnehaver kan deltage. Det sker i tæt samarbejde med skole og fritidsklub