Praktisk info
 
Daglige åbningstider
Mandag-torsdag 6.15-8.20/ 14.20- 17.00
Fredag 6.15 - 8.20 / 14.20- 16.30
 
Telefon
I fritidsklubbens åbningstid tlf:87942012
 
Der vil være perioder på dagen hvor vi ikke altid hører telefonen, f.eks når vi er på sportspladsen
    
Fremmøde
Alle børn skal krydse sig ind, når de kommer og krydse sig ud igen, når de går hjem, så både børn og voks-ne ved, hvem der er tilstede i fritidsklubben. 
 
Morgenpasning
Børnehave og fritidsklub har fælles morgenpasning fra 6.15 til skolestart.

Caféordning                                               Fritidsklubben har en forældrebetalt kostordning, som tilberedes af vores køkkenassistent. Basisvarerne er økologiske. De børn, der ikke går i fridtidsklub, har mod betaling (125kr/md) mulighed for at deltage. Indskolingen spiser cafemaden i frikvarteret omkring 13.05 og klasse 45 og 6.klasse ca.13.50.  

Aftenåbent
For 45. og 6. klasse er der klubaftner ca. hver 14.dag
kl. 17-20.
 
 
 
 
 
 
 
 
Skoleferier
I skoleferier og på skolefridage holder fritidsklubben åbent sammen med børnehaven. Pasning i ferier kræver tilmelding som foregår via Intra.
 
Helligdage og ferier
Børnehuset holder lukket på helligdage samt:
          • Grundlovsdag – 5. juni
          • Juleaftensdag - 24. december
I andre perioder i forbindelse skoleferier vil der være ferietilpasset pasning. Det betyder, at de børn, der har behov for pasning, vil blive passet i samarbejde med andre institutioner i lokalområdet. Der vil være mulighed for opsamling i Børnehuset. Det drejer sig om følgende dage:
          • De tre dage op til påsken
          • Fredagen efter Kristi Himmelfartsdag
          • Uge 29 + 30
          • Dagene mellem jul og nytår  
 
Sygdomme
Hvis jeres barn får en smitsom børnesygdom vil vi gerne have besked, så vi kan lave et opslag. Bliver jeres barn syg i løbet af dagen kontakter vi jer.
Ved kroniske sygdomme gives medicin efter aftale.
 
Glemt tøj, sko m.m.
I børnehave og fritidsklub har vi en kiste til glemt tøj m.m.  Det glemte tøj lægges løbende i Port-huset hvor tøj fundet rundt omkrig på matriklen også opbevares.