Om det pædagogiske læringscenter
 
Begreber som læring, information og medier er for tiden i rivende udvikling, og den traditionelle opfat-telse af et bibliotek som en samling af bøger må revideres.
 
Dette gælder også på folkeskolerne, hvor man ikke længere kan tale om skolebiblioteket som et af-grænset fænomen. Skolebiblioteket eksisterer stadig som rum, med læremidler og bibliotekar, men skolebibliotekets funktion flettes i stigende grad sammen med den øvrige skole, og med det personale der har særlig viden og funktioner: IT-vejledere, læsevejledere, fagkoordinatorer, AKT-personer osv.
 
Begrebet Det pædagogiske læringscenter dækker derfor ikke kun over skolebiblioteket, men over alle de særlige ressourcer, der har med læring og pæ-dagogik at gøre. På en lille skole som Bjedstrup Skole er det stort set hele skolen, der hører ind under det pædagogiske læringscenter.
 
 
Morgengry på skolebiblioteket