Udeskole for 3.-4. klasse
 

Cykelture 

I 3.- 4. klasse udvider udeskolen sin aktionsradius. Nu er eleverne store nok til at cykle, og vi kan komme rundt til flere lokaliteter – både natur og kultur. I naturen har vi forskellige biotopsteder, som vi vender tilbage til 4 gange om året, og følger de forandringer som årstiderne skaber. 
 
Kulturlokaliteter kan f.eks. være Illerup Ådal, Gl. Rye Møl-le, Øm Kloster eller Ferskvandsmuseet, hvor vi benytter de formidlingstidbud, der findes på stedet. Vi besøger også landbrug i området, eller andre arbejdspladser.
 
Nogle gange forfølger vi et tema – f.eks. grisen. Her ser vi de økologiske frilandsgrise vokse op på Thybos gård i Boes, besøger slagteriet i Hårby hvor de bliver slagtet, og til sidst laver vi selv mad af dem!
 
Fag
I dansk får eleverne i større omfang tekster at læse, og de be-gynder at arbejde med selvstændig fremstilling og bearbejdelse af et emne, mundtligt eller skriftligt. Geografi bevæger sig nu ud over Danmarks grænser, og tager hele verden med. I kristen-dom kan vi besøge kirker og klostre, eller bruge naturen som ramme for bibelfortællinger. Mange af de lokaliteter vi besøger, lægger op til arbejde med forskellige temaer i historie.
 
Inde og ude
Der er ikke længere helt så stort fokus på at være udendørs. Vi begynder at inddrage faglokaler, samt besøg på indendørs loka-liteter. Undervisningen skal foregå der hvor den foregår bedst, og rammerne skal udnyttes bedst muligt. Det er en vekselvirk-ning mellem sted, emne og metode – med udgangspunkt i emnet kan man vælge det bedste sted til undervisningen, og med ud-gangspunkt i stedet kan man vælge den bedste metode til undervisningen.