Gode fif til forældre
Læs højt
På skolebiblioteket bliver eleverne præsenteret for nye bøger, men det er utrolig vigtigt, at eleven ofte møder højtlæsning, fordi det:
  • opøver elevens koncentrationsevne
  • giver eleven et større ordforråd
  • giver eleven større erfaringsbaggrund
  • stimulerer elevens udvikling
  • giver mange gode fælles oplevelser
  • giver eleven lyst til selv at lære at læse
Når du læser for dit barn, læser du også med dit barn!
 
Hjælp jeres børn med at holde styr på biblioteksbøgerne
Børnene må låne 2-3 bøger i 0. kl. Vi vil gerne have, at de har bøgerne med igen ugen efter. Er de ikke færdige med dem, må de dog beholdes en ekstra uge. Vi udsteder ikke bøder, men holder løbende øje med, at børnene ikke har bøger der er ”for gamle” eller har ”ophobet” bøger hjemme. Det er en god ide at have et bestemt sted derhjemme, hvor man har biblioteksbøgerne til at ligge, når de ikke bruges. Så ved børnene, hvor de skal finde dem, når det er afleveringsdag.
 
Sker det, at en bog bliver væk, får barnet en seddel med hjem med bogens titel. Er bogen ikke at finde derhjemme, skal det skrives på sedlen af forældrene. Dukker den alligevel op senere, skal den selvfølgelig bare afleveres på biblioteket. Hvis en bog bliver ødelagt, kan der evt. blive tale om erstatning.
 
Få en god oplevelse sammen - lån en bog!