Links og artikler om udeskole
 
Skoven i skolen
Website lavet i et samarbejde mellem Dansk Skovforening, Friluftsrådet, Træ Er Miljø, Skov- og Naturstyrelsen og Undervis-ningsministeriet. Siden indeholder undervisningsmateriale, ideer og oplysninger om hvad der foregår rundt omkring i Danmark.
 
 
Her kan man se hvilke tilbud skoletjenesten i Skanderborg har. Udeskolen i Bjedstrup Skole benytter i vidt omfang disse tilbud.
 
 
Udeskole.dk
Udeskole.dk er et website med en meget omfattende samling af materiale, der vedører udeskoleundervisning: Artikler og forskningsresultater, som behandler udskolen fra alle vinkler, samt undervisningsmateriale, links og nyheder. Tilknyttet et internationalt netværk for de nordiske lande, Baltikum og Rusland.
 
Links til udvalgte artikler fra udeskole.dk
 
Malene Bendix: Hvad er udeskole
 
Lene Herholdt: Danskundervisning under træerne i skoven
 
Kjeld Fredens: Når tingene taler til os
 
Erik Mygind: Naturklasser i folkeskolen
– et læringsrigt undervisningspotentiale
 
Erik Sigsgaard: Børn, natur og læring
 
Karsten Bruun Hansen: Udeskole i et sundhedsperspektiv