Vision og værdier for Bjedstrup Skole og Børnehus
 
Vi vil glæden.
Vores vision er at skabe sunde, glade og fagligt stærke børn, som tør gå ud i verden og tage verden ind.

 
 
I Bjedstrup trives og udvikles levende læring, sundhed og ansvarlighed. Vi arbejder bevidst på at balancere viden og kreativitet. Dermed skabes fundamentet for opfindsomhed og dømmekraft.

Bevægelse
Vi udvikler løbende vore udearealer, så børnene oplever omgivelser, der appellerer til brug af hele kroppen. Bevægelse stimulerer både børnenes fysiske og mentale udvikling, og vi tænker det ind i alle aspekter af hver-dagen.
Vi arbejder på at være et centrum, der på alle måder er i bevægelse og forandring. Et sted, der tør afprøve nye idéer og metoder.

 
Balance
Balancen mellem individ og fællesskab er vigtig. Derfor værner vi om legen og relationerne og tillægger det forpligtende fællesskab stor værdi.
Gennem en sammenhængende og fleksibel pædagogisk indsats på tværs af skole og fritid, har vi sat fokus på at styrke det enkelte barns mulighed for at finde den indre kerne og balance i hverdagen.

 
Bæredygtighed
Børnene skal lære om den nære og den fjerne omverden samt menne-skets samspil med naturen. Gennem oplevelser og erfaringer med natur- og miljømæssige forhold skal børnene derfor udvikle og forstå tanker, s
prog og begreber, som har værdi i det daglige liv.
Vi tænker innovativt i forhold til miljø, økonomi og organisering.
 
Traditioner
I Bjedstrup mener vi, at traditioner bidrager til at give børnene »rødder og vinger«. Vi fejrer højtiderne og overgangene til nye stadier i barnets liv. Vi arbejder med projekter, der udvider børnenes horisont.
Hensigten er at skabe glæde og genkendelighed og give børnene en kulturel forankring og appetit på livet.