Fastelavn
 
Børnehaven holder hvert år fastelavnsfest med udklædninger, sang og dans, tøndeslagning og fastelavnsboller. Forældrene er velkomne til at deltage. Nogle år strækker projektet sig over længere tid med fokus på det musiske element og kulturelle udtryksformer.