Børnehavens personale
 
 
Mette
Le Fevre
Michael
Havmand
Fonnie Sitalana
Andersen
Pernille Fredslund
Sørensen
Pernille Møller
Riis

Jeppe Fonnesbo

Pædagog
Pædagog
Pædagog
Pædagog
Køkkenassistent

Medhjælper

       
 
- Primærpædagog
  for rød gruppe
- Primærpædagog
  for grøn gruppe 
- Primærpædagog
  for grøn gruppe 
- Primærpædagog
  for rød gruppe 
 - Ansvarlig for frokost og cafeordning  
- Teamkoordinator
- Praktikvejleder
- Musisk
- Sprogkoordinator
   
- Motorikvejleder
 - Grønne spirer
- Kontakt til dagpleje
     
 - Bestyrelsesmedlem
 - TR