Børnehavens personale
 
 
Bente Krog
 
Michael
Havmand
Fonnie Sitalana
Andersen
Pernille Fredslund
Sørensen
Pernille Møller
Riis

Sanne Glahn

Pædagog
Pædagog
Pædagog
Pædagog
Køkkenassistent

Pædagog

     
 
- Kontaktpædagog
  for rød gruppe
-Kontaktpædagog
  for grøn gruppe 
- KKntaktpædagog
  for grøn gruppe 
- kontaktpædagog
  for rød gruppe 
 - Ansvarlig for frokost- og cafeordning  
- Motorikvejleder
- Praktikvejleder
- Musisk
- Sprogkoordinator
   
 - Grønne spirer
- Kontakt til dagpleje
- Bestyrelsemedlem    
 -
 - TR