Udeliv i Børnehaven
 
Uderummet er en integreret del af hver-dagens leg og læring. Der er højt til loftet og fantasi, sanser, indlevelsesevne og motoriske færdigheder udfordres og styrkes. Børn og voksne er ude hver dag uanset vejret.
 
Vores legeplads er stor og sansefuldt foranderlig – fuld af skyggefulde træer og buske. Der er forskellige faciliteter og legeredskaber, opsat i varieret terræn og underlag. En sandkasse udformet som en drage, en foranderlig 8-kant, en muslingeskal med brændeovn og i ud-kanten af legepladsen Granskoven hvor børnene bygger huler, klatrer i træer og har deres gemmesteder.
 
 
 
 
Vores bålplads er samlingspunkt for at snitte, hugge og save, og bålet kan være en hyggelig baggrund når vi skal spise eftermiddagsmad.
 
Mange udeaktiviteter knytter sig naturligt til vores tilbagevendende temaer og traditioner.
 
Skolegården benytter vi til aktivi-teter der kræver et mere fast under-lag f.eks trafik og cykellege. 
 
Det er også vigtigt at børnene lærer  lokalområdets natur og muligheder at kende, så indimellem tager vi  på ture i vores bus eller drager afsted på gå-ben.