Hverdagen i børnehaven
Morgen
Dagen starter i caféen, hvor der er tid og ro til at hygge sig omkring morgenbordet. Her mødes både børnehavens børn og de større børn, der skal passes inden skoletid. Forældrene er velkomne til at sætte sig og tage en kop kaffe, hvis de har tid.
 
Omkring 7.30 tiden går de fleste børnehavebørn ned i børnehavens område og fordeler sig rundt omkring. De børn der har behov kan enten vinke farvel oppe i Cafeén eller i vinkevinduet på værkstedet.
 
Formiddag
I løbet af formiddagen er der plads til både planlagte aktiviteter og spontane lege. For at tilgodese børnenes venskaber og deres indbyrdes relationer, prioriterer vi at der skal være tid til leg og fordybelse.
 

I de planlagte aktiviteter samler vi børnene ud fra forskellige kriterier, f.eks. alder, køn, udviklingstrin eller interesse, alt efter hvad vi ser at børnehavegruppen har behov for. Aktiviteterne foregår, i børnehavens basis rum, rundt omkring på matriklen ude og inde, eller som udflugter til fods eller med bus. 

Middag                                                                                                                                                       Omkring kl. 11 samles børnene i de to aldersblandede familiegrupper, Rød og Grøn. Her er der tid til en snak om kommende aktiviteter, hvad der optager den enkelte og gruppen, synge en sang, fortælle en historie, tegne, danse mm. Inden da er der gjort klar til spisning på Værkstedet samt Skramloteket i fritidsklubben. Vi spiser ved små borde og har fokus på madkultur, smagsoplevelser, selvhjulpethed, at hjælpe andre, dialog og hyggelige rammer omkring måltidet. Frokosten bliver tilberedt i Børnehusets produktionskøkken, hvilket betyder at børnene dagligt har mulighed for at se maden blive lavet. To børn dækker på skift rullebord sammen med en voksen, hvor de øver sig på at tælle og samarbejde om en opgave.

Eftermiddag                                                                                                                                                 Efter spisning er der mulighed for at de mindste kan få en lille lur i Forvandlingsrummet som også benyttes til sprogleg.  De øvrige børn holder børnepause i klatrehulen og motorikrummet sammen med deres familegruppe.

Har vi ikke været ude om formiddagen går vi på legepladsen, hvor der igen vil være spontane og planlagte aktiviter og leg. Omkring kl. 13.30 får børnene eftermiddagsmad og senere når fritidsklubbens børn kommer fra skole, er der mulighed for leg på tværs af alder i hele Børnehuset. I sommerhalvåret vil vi altid være inde eller i skygge mellem 12-15 når solen står højt på himlen.