Den flyvende kuffert
 
Et bibliotek i børnehaven
I Bjedstrup Børnehave findes der som noget helt særligt et bib-liotek, som bærer navnet Den flyvende kuffert. 
 
Formålet med biblioteket er: 
  • At opøve evnen til at lytte
  • At opøve evnen til at fortælle
  • At vække lysten og interessen for forskellige genrer og typer af bøger
  • At øge bevidstheden hos de voksne vedrørende valg af bøger
  • At øge bevidstheden hos de voksne vedrørende bogens styrkesider i et fragmenteret børneliv
Brobygning mellem børnehave, skole og bibliotek
Den flyvende kuffert drives i samarbejde med skolebibliote-karen. Bøgerne kommer fra Ry Bibliotek, og skiftes ud to gange om året af den pædagogiske tovholder.
 
 
Brugerne
Den flyvende kuffert indgår i børnehavens dag-ligdag, som et sted hvor børnene kan få læst højt, bladre i billedbøgerne eller bare søge en rolig stund.
 
Fritidsklubbørnene benytter også muligheden for at hvile lidt med nogle billedbøger i de tidlige morgentimer, men i modsætning til børnehave-børnene kan de ikke låne bøgerne med hjem.