Udeskole for indskolingen
 
Lokalområdet
På de mindste klassetrin foregår udeskolen mest i lokalom-rådet – til dels fordi vi gerne vil give børnene et godt kend-skab til dette område, og til dels fordi mange endnu ikke er klar til at bevæge sig ud i trafikken på cykel. At gøre dem til rutinerede cyklister, med kendskab til færdselsreglerne og overblik over den øvrige trafik, er ét af målene for under-visningen.
 
Én gang om året lejer vi en bus og tager på en større udflugt.
 
Aktiviteter
Vi går lange og korte ture rundt til de mange fine steder i området, og lærer børnene om at være i naturen: At holde sig varm, tør og mæt, værne om planter og dyr, og altid rydde op efter sig! Eleverne tænder bål, laver mad, og læ-rer at bruge redskaber som kniv og økse. I skolehaverne dyrker vi frugt og grønsager, som vi høster og spiser.
 
Fag
Rent fagligt kan vi f.eks. arbejde med:
 
Dansk: At fortælle og beskrive, og gengive hvad man har lært.
 
Geografi: Danmarks geografi og landskab.
 
Natur og teknik: At bestemme træer, urter, dyr, insekter, fisk osv. I indskolingen ligger også de første trin i et elprojekt  som følges op på de større klassetrin.
 
Matematik: At tælle og sortere grønsager og frugt fra haven, eller skrive tal op på fliser og lave matematik med kroppen.
Billedkunst: At tegne planter og dyr.
 
Idræt: Spil og lege, cykling og gåture – og i almindelighed at bruge sin krop i naturen, og opleve at det godt må være hårdt!